Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 7h6h5h4h3h2h1h MAXMIN
1Cống Trung TrangHTL07:391181161068869439-16118-26
HHL07:391019989806762616510257
2Cầu NguyệtHTL07:3980797766676564568054
3Cầu ĐốiHTL07:3975737170686460597559
4Cổ TiểuHTL07:3981757473727167628154
HHL07:3915515215713310778468231-24