Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h
1Cống Trung TrangHTL16:3914113812511910382447-3231122
HHL16:48142137126117102989798100102102102103
2Cầu NguyệtHTL16:48104103102979798989899100101101102103
3Cầu ĐốiHTL16:48101999797999910099100101102102102103
4Cổ TiểuHTL16:48102999899100101102102103103104104105106
HHL19:480