Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      18/08/2019
TG GT 3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h
1Cống Trung TrangHTL10:4873
HHL10:4892
2Cầu NguyệtHTL10:4892
3Cầu ĐốiHTL10:4893
4Cổ TiểuHTL16:2087
HHL--